Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе