Прелиминарна ранг листа корисника за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у општини кула у 2023. години