За превенцију нелегалног одлагања отпада и уклањање депонија опредељено 5 милиона динара