Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула