Михајло Крнајац максималним учинком до трофеја „Лиге младих“ у Поречу