У току замена крова у Основној и средњој  школи ,,Петро  Кузмјак“ у Руском Kрстуру