За уређење атарских путева опредељено готово 20 милиона динара