Постављена нова подлога у сали за борилачке вештине у Црвенки