За замену столарије скоро 3,5 милиона динара Основној школи „Петефи Бригада“