Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2023. години