Сјајaн успех најмлађих глумаца из кулске оштине на 65. Смотри сценског стваралаштва деце Војводине “Мајкси сусрети“