.Средња техничка школа ,,Михајло Пупин“: Успостављена сарадња школе и привреде