.Средња техничка школа ,,Михајло Пупин“: Успостављена сарадња школе и привреде

Јавни позив о додели помоћи повратницима по основу споразума о реадмисији који живе на територији Опшине
16. мај 2023.
Седмодневни извештај о стању квалитета ваздуха
17. мај 2023.