Одржане смотра хорова и калиграфска радионица у Кули