Рани јавни увид поводом израде Измена и допуна Плана детаљне регулације центра Куле, локалитет у Улици Светозара Марковића у Кули