При крају асфалтирање стазе уз обалу канала у Кули