Већином гласова одбачен предлог за опозив председника општине Кула