Општини Кула 15 милиона динара за изградњу фекалне канализације