Успешно спроведена стручна пракса у Солуну за ученикетуристичког смера “Петро Кузмјак” шоле

Концерт ,,Српска соло песма кроз векове“ у понедељак у Кули
23. март 2023.
У суботу у Кули „Вече сећања на Тараса Шевченка“
23. март 2023.