Успешно спроведена стручна пракса у Солуну за ученикетуристичког смера “Петро Кузмјак” шоле