Покрајински Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону  расписао је јавне позиве за ученике и студенте