Јавни оглас ради давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе