Атлетика у константном успону, огромна подршка локалне самоуправе