Надлежне екипе на терену и раде на стабилизацији притиска 

Снадбевање природним гасом у Кули, ускоро и у осталим насељеним местима
7. фебруар 2023.
Брза саобраћајница Бачки брег – Наково покренуће развој северне Војводине
8. фебруар 2023.