Брза саобраћајница Бачки брег – Наково покренуће развој северне Војводине