Брза саобраћајница Бачки брег – Наково покренуће развој северне Војводине

Надлежне екипе на терену и раде на стабилизацији притиска 
8. фебруар 2023.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Кула
9. фебруар 2023.