Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи Кула