Демолирана Отворена учионица у Основној школи „Петефи бригада“