Општина Кула усвојила нову стратегију социјалне заштите