Расписан је оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула