Извештај о спроведеним активностима дисеминације према средњим и основним школа и представницима локалне самоуправе