Савети за запошљавање и привреду одржали заједничку седницу