Одржана друга седница Савета за родну равноправност и остваривање једнаких могућности општине Кула