“Публикум“ доказао  да позориште станује у Културном центру у Кули