Јавни конкурс за именовање директора ЈКП “Руском“ Руски Крстур