Измена Јавног позива за куповину кућа на територији општине Кула  за потребе пројекта АктИС