Оглас о спровођењу поступка надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Јавни конкурс у области економског развоја на територији општине Кула
27. октобар 2022.
Обука „Мала школа саобраћаја“ одржана у вртићу „Сунчица“
31. октобар 2022.