Оглас о спровођењу поступка надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула