Липар: Изграђен еко парк, реновиране просторије фудбалског клуба