Опремљеност гарант јачег спорта и туризма

Инвестиција од 30 милиона динара у ОШ “Петефи бригада“
18. октобра 2022.
Формирано Радно тело РИК-а за општину Кула
19. октобра 2022.