Дом за старе и пензионере Кула обележио Међународни дан старијих особа у Руском Крстуру