Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе

Мноштво активности у току ЛАГ дана
4. октобар 2022.
Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула
4. октобар 2022.