Неговање традиције и предузетничког духа на “Крстурском сајму 2022“