Радионица о исправности и декларисању производа у Кули