Обавештење о пријему захтева за продужетак дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

Коначан списак изабраних пописивача
21. септембар 2022.
Црвенчани пред својом публиком против Смедерева
22. септембар 2022.