Подељено 94 уговора за енергетску санацију породичних кућа и станова становницима  општине Кула