Покрајински секретар Жолт Сакалаш у посети општини Кула