Почетак јесени у знаку Фестивала цвећа у Кули

Нове активности у подстицању активног укључивања у општини Кула
19. септембар 2022.
Покрајински секретар Жолт Сакалаш у посети општини Кула
19. септембар 2022.