Нове активности у подстицању активног укључивања у општини Кула