Завршетком радова на преводници поновна успостава речног саобраћаја

Обавештење
14. септембар 2022.
Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула
14. септембар 2022.