Општинско веће донело одлуку о подели средстава за спровођење мера енергетске санације