Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду надоградње равног крова стамбене зграде за колективно становање на катастарској парцели број 2380/1 к.о. Црвенка