Потврђено пријатељство између општине Кула и града Калоче