Јавни оглас за спровођење поступка јавног надметања за отуђење непокретности из јавне својине